Delad faktura för förskola- och fritidsplats

För familjer med gemensam vårdnad och växelvis boende samt då båda vårdnadshavarna är i behov av förskola/fritids

Om vårdnadshavarna har delad vårdnad och båda har behov av förskole- eller fritidsplats ska denna blankett fyllas i och lämnas Barn- och ungdomsförvaltningen.

Blankett