Beräkna barnomsorgsavgiften

Alingsås kommun tillämpar maxtaxa med debitering 12 månader/år.

Inkomsttaket i maxtaxan är indexreglerat. Inkomsttaket för 2018 är 46.080 kronor

För mer information, se våra regler för barnomsorgen (se tillhörande information).

E-tjänst
Tillhörande information