Företagare som vill utföra hemtjänst - ansökan

Alingsås kommun tillämpar valfrihetssystem i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV.

Syftet är att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst.

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. De personer som beviljas hemtjänst väljer själva vilken utförare de vill ha. Det är enkelt att när som helst byta till en annan utförare.

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i Alingsås kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare. 

Ansökan

Du kan bli godkänd som utförare av:

  • hemtjänstinsatser i form av omsorg och service samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats (som utförs på uppdrag av kommunens legitimerade HSL-personal)

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande.

Har du frågor?

Kontakta Kerstin Frost via kommunens växel, telefon 0322-61 60 00 eller via e-post, kerstin [dot] frost [at] alingsas [dot] se

 

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett