Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd
Samtliga e-tjänster och blanketter för lotteritillstånd.

Anordning av lotterier

Föreningar kan ansöka om registrering för att anordna lotterier enligt lotterilagen.
Regelverk och ansökan finns att finna under:

>> Ansökan om lotteri
>> Lotteriredovisning

Andra bidragsgivare

Det finns flera olika regionala, nationella och internationella bidragsgivare som tex:

  • Allmänna arvsfonden.
  • MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsesfrågor.
  • Västra Götalandsregionen.
  • Riksidrottsförbundet.
  • Nationella organisationer.
  • Statens Kulturråd.