Lotteritillstånd

Lotteritillstånd

Lotteritillstånd
Samtliga e-tjänster och blanketter för lotteritillstånd.

Anordning av lotterier

Föreningar kan ansöka om registrering för att anordna lotterier enligt lotterilagen.

Andra bidragsgivare

Det finns flera olika regionala, nationella och internationella bidragsgivare som tex:

  • Allmänna arvsfonden.
  • MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsesfrågor.
  • Västra Götalandsregionen.
  • Riksidrottsförbundet.
  • Nationella organisationer.
  • Statens Kulturråd.