Livsmedel och hälsa

Livsmedel och hälsa

Livsmedel och hälsa
Samtliga e-tjänster och blanketter för livsmedel och hälsa.

Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Är det något du undrar över när det gäller din verksamhet är du välkommen att höra av dig till Miljöskyddskontorets

Miljöskyddsnämnden i Alingsås är kontrollmyndighet för livsmedelsverksamheter som tex , livsmedelsbutiker, gatukök, restauranger, skolkök, konfektyrtillverkare, grossister, livsmedelstransportörer och dricksvattenanläggningar. Miljöskyddsnämnden är även kontrollmyndighet för mobila verksamheter om de har sin huvudsakliga verksamhet i kommunen. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för tex slakterier, styckningsanläggningar, stora kött- , fisk- och mjölkanläggningar och äggpackerier.livsmedelsinspektörer.