Skolbyte eller inskrivning i Alingsås kommuns grundskola

Byte av skola i Alingsås kommun

För skolbyte under läsåret används blankett. Se bifogad fil. Ta gärna även kontakt med aktuell skola. 

Tillhörande information