Simskoleanmälan

Nu kan du göra anmälan till simskola via länken till höger.

Nolhaga Parkbad ansvarar för simundervisningen i Alingsås kommun. Simskolan kommer att vara uppdelad i tre delar, samt en simskola för barn i behov av särskilt stöd:

Steg 1 Doppingen - Nybörjarkurs

Här tränar vi vattenvana med hjälp av olika övningar, inga förkunskaper krävs.
För barn som fyller 5 år under kursens gång eller äldre
12 lektioner á 40 minuter, avgift 850 kr för invånare i Alingsås kommun, 1050 kr för invånare i annan kommun.

Kursens mål:
Att få en god vattenvana. Vilket innebär att barnet på ett tryggt och avslappnat sätt ska kunna ta sig fram i vattnet med eller utan flythjälpmedel samt att det ska kunna hoppa från kanten,  doppa huvudet och kunna glida med ansiktet i vattnet

Kursens innehåll:

Titta under vattnet 3 ggr
Dyka under t.ex. en rockring 3 ggr
Hoppa från kanten 3ggr
Träna på Märket Krabban blå:
Lämna kant eller vuxen få huvudet under vattnet vända sig och ta sig tillbaka 3 ggr
Träna på Märket Sköldpaddan:
Flyta på rygg 5 sekunder sedan rotera till mage utan att nudda botten
Träna på Märket Baddaren blå:
Doppa huvudet 5 ggr
Bubbla under vattnet 5ggr
Glida i vattnet med rakar armar och ben med ansiktet i vattnet

Måndagar

kl 15.00-15.40, 5-8 år

kl 15.50-16.30, 5-8 år

kl 16.40-17.20, 9 år och äldre

kl 17.30-18.10, 9 år och äldre

Tisdagar

kl 15.00-15.40, 9 år och äldre

kl 15.50-16.30, 9 år och äldre

kl 16.40-17.20, 5-8 år

kl 17.30-18.10, 5-8 år

Onsdagar

kl 15.00-15.40, 9 år och äldre

kl 15.50-16.30, 9 år och äldre

kl 16.40-17.20, 5-8 år

kl 17.30-18.10, 5-8 år

Torsdagar

kl 15.00-15.40, 5-8 år

kl 15.50-16.30, 5-8 år

kl 16.40-17.20, 9 år och äldre

kl 17.30-18.10, 9 år och äldre

Steg 2 Grodan – Nybörjarkurs simning 

Förkunskaper:
Barnet ska ha en god vattenvana. Det innebär att barnet på ett tryggt och avslappnat sätt ska kunna ta sig fram i vattnet med eller utan flythjälpmedel samt att det ska kunna hoppa från kanten, doppa huvudet och kunna glida med ansiktet i vattnet.
För barn som fyller 5 år under kursens gång eller äldre
12 lektioner á 40 minuter,  avgift 850 kr för invånare i Alingsås kommun, 1050 kr för invånare i annan kommun.

Kursens mål:
Att kunna simma 10m bröstsim på djupt vatten och 10m ryggsim utan flythjälpmedel

Kursens innehåll:

Hoppa från kanten
Doppa huvudet
Ta upp föremål från botten
Simma 10m bröstsim på grunt vatten
Träna på märket Guldgrodan:
Hoppa från kanten
Doppa huvudet
Ta upp föremål från botten
Simma 10m bröst på djupt vatten
Träna på märket Grodan rygg blå:
Hoppa från kanten
Simma 10m ryggsim

Måndagar

kl 15.00-15.40, 5-8 år

kl 15.50-16.30, 5-8 år

kl 16.40-17.20, 9 år och äldre

kl 17.30-18.10, 9 år och äldre

Tisdagar

kl 15.00-15.40, 9 år och äldre

kl 15.50-16.30, 9 år och äldre

kl 16.40-17.20, 5-8 år

kl 17.30-18.10, 5-8 år

Onsdagar

kl 15.00-15.40, 9 år och äldre

kl 15.50-16.30, 9 år och äldre

kl 16.40-17.20, 5-8 år

kl 17.30-18.10, 5-8 år

Torsdagar

kl 15.00-15.40, 5-8 år

kl 15.50-16.30, 5-8 år

kl 16.40-17.20, 9 år och äldre

kl 17.30-18.10, 9 år och äldre

Steg 3 Sälen – Fortsättningskurs simning

Förkunskaper:
Barnet ska kunna simma minst 10m bröstsim på djupt vatten och 10m ryggsim utan flythjälpmedel
För barn som fyller 5 år under kursens gång eller äldre
12 lektioner á 40 minuter,  avgift 850 kr för invånare i Alingsås kommun, 1050 kr för invånare i annan kommun.

Kursens mål:

Barnet ska lärt sig simma minst 50m bröstsim och 25m ryggsim

Kursens innehåll:

Hoppa från kanten
Simma 25m ryggsim
Träna på märket Guldsälen (djupt vatten):
Simma 25m i magläge
Bogsera jämnstor kamrat 10m i livboj

Träna på märket Guldfisk (djupt vatten):
Simma 25m magläge
Dyka från kant på djupt vatten

Träna på märket Järnmärket:
Simma 50 meter valfritt simsätt i magläge på djupt vatten.
Simma 25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta 1 minut eller 10 meter.
Dyka från kant eller brygga på djupt vatten.

Fredagar

kl 15.00-15.40, 5-8 år

kl 15.50-16.30, 9 år och äldre

kl 16.40-17.20, 5-8 år

kl 17.30-18.10, 5-8 år

18.20-19.00, 9 år och äldre

 

Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Förkunskapskrav: Inga
För barn som fyller 5 år under kursens gång eller äldre. Individanpassad undervisning. Vi använder hela kombibassängen.

12 lektioner á 40 minuter,  avgift 850 kr för invånare i Alingsås kommun, 1050 kr för invånare i annan kommun.

Målet med kursen är vattensäkerhet.
Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Vi har ett önskemål att föräldrar deltar i undervisningen i vattnet.
Kursen består av grundläggande övningar i vattensäkerhet. Vi tränar bröst- och ryggsimsteknik och introducerar bad- och båtvett. Genom att väva in simningens grundläggande övningar i vattenlek tränar vi på att hitta balansen och att lita till vattnets bärighet.

Måndagar kl 18.20-19.00

Tisdagar kl 18.20-19.00

Onsdagar kl 18.20-19.00

Torsdagar kl 18.20-19.00

 

Vi använder SLS metoder i vår simundervisning.

Våra simskolor skall inte förväxlas med simföreningarnas simträning.
Simklubbarna ansvarar för babysim.

E-tjänst