Senior

Aktuellt

2018-11-09
Din ansökan till riksfärdtjänst vill vi ha senast 13 november 2018
2018-10-29
Anhörigstödet inom Förebyggandeenheten ordnade en demensdag tillsammans med Vårgårda kommun
flera sitter vid dukade långbord
2018-01-19
Den 18 januari ordnade förebyggandeenheten en musikquiz på Kvarnbackens korttidsboende.
  • Synpunkt