Sanering av PCB-haltig fogmassa

Anmälan om sanering av PCB ska lämnas till miljöskyddsnämnden minst tre veckor innan arbetet påbörjas.

En anmälan om sanering ska göras till miljöskyddsnämnden senast 3 veckor innan en sanering påbörjas.

Tillhörande information
Blankett