Samtycke till personuppgifter och kontaktuppgifter för politiker

Här kan du lämna in dina adressuppgifter som politiker. Även om du ändrar adress kan denna tjänst användas.

Kommunen behöver alla förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter för att kunna skicka material och betala ut arvode. Uppgifterna sammanställs i ett register.

Via denna tjänst kan du som är förtroendevald politiker lämna in adressuppgifter och även lämna in ändrade uppgifter. Du kan även lämna samtycke för vilka uppgifter kommunen får publicera via kommunens hemsida.

Som ett led i att öka kommuninvånarnas närhet till dig som förtroendevald publicerar vi namn, partibeteckning och förtroendeuppdrag i ett förtroendemannaregister som är tillgängligt via kommunens hemsida. Här publiceras även övriga kontaktuppgifter i den omfattning du samtycker till detta.

Även om du haft förtroendeuppdrag föregående mandatperiod vill vi ha in ett nytt samtycke från dig. Om du har flera förtroendeuppdrag denna mandatperiod räcker det att du skickar in ett samtycke.

E-tjänst
Blankett