Arbeta som röstmottagare

Rekryteringen av röstmottagare inför höstens val är nu färdig. Röstmottagarna har en mycket viktig uppgift för att valet ska kunna genomföras korrekt, tryggt och säkert.

Vad gör en röstmottagare?

I arbetsuppgifterna för röstmottagare ingår bland annat:

  • att se till att det är god ordning i vallokalen
  • ta emot röster och lägga dem i urnan
  • hjälpa de väljare som ber om det

Förutom arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Vem kan vara röstmottagare?

För att vara röstmottagare i Alingsås kommun gäller följande:

  • Du måste genomgå en obligatorisk utbildning som sker i enlighet med vallagens krav.
  • Du ska ha uppnått en ålder av minst 18 år.
  • Du bör inte kandidera själv på en lista i det aktuella valet.

Vad innebär det att vara röstmottagare vid förtidsröstningen?

Som röstmottagare under förtidsröstningen 22 augusti – 9 september 2018 jobbar du enligt ett schema, vardagar och helger, dag- och kvällstid. Förtidsröstningen sker på tre olika platser inom kommunen: Alingsås, Ingared och Sollebrunn.

Vallagen kräver att minst två röstmottagare alltid ska arbeta i röstningslokalen. Vallagen kräver också att samtliga röstmottagare genomgått en utbildning.

Vad innebär det att vara röstmottagare på valdagen?

Som röstmottagare på valdagen, söndagen 9 september 2018, arbetar du från cirka klockan 07.30 tills dess att rösterna är räknade. Räkningen börjar efter att vallokalen stänger klockan 20.00 och tar några timmar. Som regel får alla ett par timmars rast.

Minst tre personer ska alltid vara närvarande i vallokalen. Ordföranden eller vice ordföranden ska alltid finnas på plats.

Ordföranden är arbetsledare

Du som tidigare arbetat vid val och har egenskaper att leda en grupp kan vara ordförande eller vice ordförande. Ordföranden lägger schemat för arbetsdagen, leder arbetet och ser till att alla får sina raster. När ordföranden har rast tar vice ordföranden över ansvaret.

I ordförandes uppgifter ingår också att ta kontakt med de övriga röstmottagarna i distriktet (1-2 veckor innan valdagen), besöka vallokalen inför valdagen, hämta röstlängden och material samt att tillsammans med vice ordföranden eller annan röstmottagare, lämna in rösterna på kvällen/natten. Både ordföranden och vice ordföranden har med andra ord även en del förberedande och avslutande extra sysslor. 

Utbildning

Samtliga röstmottagare ska ha genomgått en utbildning innan de påbörjar sitt uppdrag. Information om tider för utbildning skickas ut till samtliga röstmottagare som har fått ett uppdrag. Utbildningen är ca 2 timmar och hålls i Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16 i Alingsås. Här kan du anmäla dig till utbildningen.

Som förberedelse kan du ta del av valmyndighetens utbildningsfilmer.

Arvode

Ett arvode betalas ut som ersättning för den tid som lagts på arbetet som röstmottagare. Arvodet är timbaserat och redovisas i dokumentet längre ner på sidan.