Ansök om riksfärdtjänst

Här hittar du information om riksfärdtjänst och hur du söker riksfärdtjänst.

Rätt till riksfärdtjänst styrs genom Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735), se tillhörande information. Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionshinder, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ansökan ska ske senast fyra veckor innan beräknad resa.

Tillämpningar för riksfärdtjänst och ansökningsblankett hittar du som bifogad fil här nedan.

E-tjänst
Tillhörande information
Blankett