allvarlig person tittar ut genom fönster

Return öppenvård

Har du problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan du ha rätt till stöd från socialtjänsten. För att få behandling genom Return ansöker du hos Vuxentöd. För dig som är anhörig erbjuds stöd i grupp en gång per termin.

Return erbjuder

  • Motivationsgrupp
  • Behandling för spel, alkohol- och drogproblem
  • Återfallsprevention
  • Anhörigprogram i grupp

Motivationsprogrammet

För dig som behöver stöd i din motivation till förändring. Syftet är att att du som deltagare ska få utrymme att stanna upp och reflektera över tillvaron och att du ska få verktyg att påbörja en förändring. Motivationsprogrammet kan man komma till utan utredning via socialsekreterare. Kontakta oss för mer information.

Behandling för spel, alkohol- och drogproblem

Efter beslut om insats från socialsekreterare på Vuxenheten gör vi en kartläggning där vi kommer fram till vilken form av behandling som passar dina behov bäst. Våra behandlingsmetoder utgår från Socialstyrelsens riktlinjer.

Återfallsprevention

En form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i missbruk. 

Anhörigprogram

För dig som är anhörig och har en person i din närhet som är beroende av spel, alkohol eller droger finns möjlighet att få stöd genom anhörigprogrammet CRAFT (Community reinforcement and family training). Det är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa anhöriga att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och välbefinnande hos den närstående (oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte). Stödet ges i grupp .

Relaterade länkar

CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
Cannabishjälpen - relevanta fakta för de som berörs av cannabis
CRA (Community reinforcement approach) - information från Socialstyrelsen
Film om CRAFT anhörigstöd 
Dopingjouren - rikstäckande telefonrådgivning dit du kan ringa anonymt om frågor om dopning. 
UMO - ungdomsmottagning på nätet. Hitta svar och få hjälp med frågor och problem som rör alkohol, droger och annat.
1177 - om alkohol och tobak
Spelberoendes riksförbund