allvarlig person tittar ut genom fönster

Return öppenvård

Just nu

Nu har vi tyvärr fullt. Välkommen att höra av dig i februari 2019.

Return öppenvård

Return öppenvård är en mottagning för vuxna med alla typer av missbruk eller beroenden. Vi erbjuder även stöd till närstående som som känner oro för eller påverkas av någon i missbruk.  Mottagningen erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling, både enskilt, samt i grupp och familjesamtal.

Samtalen är kostnadsfria. Du kan få 5-7 samtal hos oss utan biståndsbeslut av socialsekreterare. Har du behov av längre behandling, hjälper vi till att förmedla en kontakt med Vuxenenheten.

Vi som arbetar på Return är två alkohol- och drogterapeuter, som erbjuder ett professionellt stöd, anpassat efter dina behov & önskemål.

Hos oss finns möjlighet till

  • Rådgivning
  • Kartläggning av bruk, riskbruk, och beroende (MET)
  • Motivationssamtal (MI)
  • Individuell samtalsbehandling (KBT-baserad)
  • Grundbehandling i grupp (KBT-baserad)
  • Återfallsprevention
  • Enskilt anhörigstöd
  • Anhöriggrupp (ett tillfälle per termin, totalt 5 ggr á 2 timmar på kvällstid)

Hur arbetar vi?

Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod, som innebär att arbeta med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till dåligt mående. Vi ser på missbruk och beroende som ett sätt att hantera ångest och arbetar därför genomgående med ångesthantering.

I all behandling finns inslag av kartläggning, motiverande samtal, ångesthantering och återfallsprevention. Samtalar om beteendeförändringar och bakomliggande faktorer.

Varmt välkommen att höra av dig!

Hitta till Return

Vi finns på Norrlandsgatan 3 i Alingsås. Välkommen!