allvarlig person tittar ut genom fönster

Return öppenvård

Return öppenvård

Har du problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan du ha rätt till stöd från socialtjänsten. Du kan få stöd i form av samtal, individuellt eller i grupp. För dig som är anhörig erbjuds anhöriggrupp en gång per termin.

För att komma till Return krävs ett biståndsbeslut (gäller januari–juni 2019). För att få hjälp behöver du ansöka om stöd. Kontakta enheten för vuxenstöd på Socialförvaltningen. Då får du träffa en socialsekreterare som utreder dina behov och vilka insatser som passar dig bäst. 

Öppenvårdsbehandling våren 2019

Återfallsprevention grundbehandling i grupp

För dig som har beslutat dig för att aktivt avstå ifrån droger och/eller alkohol. Du lämnar drogtester/alkotester under perioden. Du som har problem med alkohol kan få digitalt stöd i form av Previct  under din behandling.

Grundbehandlingen består av 10 sessioner under fem  veckor, måndagar och torsdagar kl. 10-12. Därefter erbjuds uppföljningssamtal ”boosters” en gång i månaden , tisdagar mellan kl. 10-12

Start för vårens första grundbehandling är 18/2
Plats:  Norrlandsgatan 3

Motivationsgrupp

För dig som ännu inte aktivt fattat ett definitivt beslut om din nykterhet, men du har påbörjat en förändringsprocess.

Gruppens träffar ger dig möjlighet att prova att sitta i en mindre grupp och samtala kring dina tankar och funderingar. Målet är att din motivation och tilltron till din egna förmåga ska stärkas. Varje träff har ett tema. Du ska inte vara påverkad av alkohol/droger vid träffarna.

Onsdagar  kl. 10-12, 10 tillfällen med start 27/2.
Plats: Norrlandsgatan 3

Anhöriggrupp

Onsdagar: 17:00-19:00, start onsdag 13 mars 10 veckor , med uppehåll för 1 maj.
Anmälan sker till Malin Lorentzen  0734-26 99 32
Plats: Norrlandsgatan 3