Tillstånd och tillsyn - alkohol, servering, tobak, läkemedel