Ansökan om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel