Utbildningsnämnden beslutade om delegationsordning, prislista för friskolor, remiss om politisk information m.m

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

§ 92 Information och överläggningar

§ 93 Utbildningsnämndens delegationsordning

§ 94 Redovisning av utbildningsförvaltningens arbete för hållbar utveckling

§ 95 Prislista för fristående gymnasieskolor 2017

§ 96 Gallringsbeslut gällande UTV5

§ 97 Utbildningsförvaltningens instruktion för krav- och kredithantering

§ 98 Ekonomiskt uppföljning per månad

§ 99 Remiss från utbildningsdepartementet - Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget

§ 100 Meddelanden 2016

§ 101 Delegation 2016