Senaste nytt från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att anställa Susanne Wirdemo som kommundirektör. Politikerna godkände också årsredovisningen för 2016, tog ställning till nya taxor och tog beslut om att förbereda upphandling av en ny ishall.

Susanne Wirdemo, som varit tillförordnad kommundirektör sedan december, blir ny kommundirektör. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 6/3.

Politikerna godkände årsredovisningen för 2016 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna nya taxor för såväl avgifter inom livsmedelslagstiftningen som förskola och familjedaghem.

Kommunledningskontoret fick också i uppdrag att beställa detaljplanelagd mark av samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att upphandla hyreskontrakt av en ishall.

Läs samtliga beslut i bifogade protokoll.