Senaste nytt från kommunfullmäktige

Det var bland annat socialförvaltningens avgifter och ersättningar och eget kapital för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund som stod i fokus på kommunfullmäktiges aprilmöte.

Vid aprilsammanträdet hölls en information om arbetet med Alingsås nya vision 2040. 

Därefter behandlades ärenden om socialförvaltningens avgifter och ersättningar, begräsningar kring eget kapital för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund samt hantering av ej avgjorda motioner 2017. Därutöver beslutades också en rad avsägelser och kompletteringsval av ledamöter.