Senaste nytt från kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och årsredovisning stod i fokus när kommunfullmäktige sammanträdde 29 mars.

Politikerna i kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder beviljades ansvarsfrihet när kommunfullmäktige gick igenom revisionsberättelse och årsredovisning för 2016. De godkände också nya avgifter för förskola och familjedaghem, och inom livsmedelslagstifningen.

Se hela - eller delar av - mötet i vår webbsändning. Protokollet kommer att bifogas när det är justerat.