Majoritet för alliansens budget

Alingsås kommun kommer att styras av alliansens budget för 2017. Det stod klart efter omröstningen i kommunfullmäktige.

Det blev en majoritet för alliansens budget vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 november.

Efter att alliansen lagt ner sina röster i en första votering blev sd vågmästare när den rödgröna budgeten ställdes mot alliansens.

Kommunfullmäktige godkände också en avsiktsförklaring om överdäckning av E20 och utveckling av A+-området, vilket innebär att man nu går in i en ny fas av utredning och förhandling med Trafikverket.

Läs mer i bifogade protokollet.