Kort från kommunstyrelsen 12 december

Kommunstyrelsen utsåg en ersättare för avgående kommundirektören och godkände nya ägardirektiv för Alingsåshem vid sitt sammanträde 12 december.

Det blev ekonomichefen Susanne Wirdemo som utsågs till tillförordnad kommundirektör på kommunstyrelsens sammanträde.

Politikerna godkände också nya ägardirektiv för Alingsåshem och beslutade om ny upphandling av kommunens städverksamhet.

Kommunstyrelsen godkände även riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

Läs om alla besluten i bifogade protokollet.