Förändring av renhållningstaxan m.m.

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-08-22. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • Information och överläggningar
  • Förändring av renhållningstaxan 2018
  • Delegerade beslut 2017
  • Meddelanden 2017
  • Parkering Mjörnstranden
  • Husbilsparkering Savannen