Flerårsstrategi 2012 - Utbildningsnämnden, Årsredovisning 2011 m.m.

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2012-02-07. Vid sammanträdet behandlades följande äre

 1. Rapport - Tillsyn av Alingsås kommun (Skolinspektionen)
 2. Flerårsstrategi år 2012 - Utbildningsnämnden
 3. Årsredovisning enligt kommunbudget 2011
 4. Uppföljning av internkontroll år 2011
 5. Uppföljning av utbildningsnämndens beslut år 2011
 6. Inrättande av Gymnasieråd samt riktlinjer
 7. Avtal - Ensamkommande asylsökande barn
 8. Kompletterinsval - Representanter i Programråden (2012-2014)
 9. Anmälan av delegationsbeslut
10.Meddelanden