De blir nya ordföranden i nämnderna

Nya ordföranden till kommunens olika nämnder har nu utsetts. Ny ordförande för kommunstyrelsen är Joakim Järrebring (S).

Här är kortfattad information om de ärenden som behandlades på det möte kommunfullmäktige, KF, höll den 18 november. Om du vill läsa om något av ärendena i sin helhet, hittar du dessa i sammanträdesportalen. Länk till sammanträdesportalen finns under rubriken "Ärenden" till höger.  

Under mötet den 19 november utsågs nya ledamöter och ersättare till styrelser, nämnder och andra förtroendeuppdrag för perioden 2015-2018. 

Till ny ordförande i kommunstyrelsen utsågs kommunalråd Joakim Järrebring (S). Till vice ordförande utsågs kommunalråd Daniel Filipsson (M).

Ordförande för vård- och äldreomsorgsnämnden blir Anders Sandberg (S). Vice ordförande Kristina Grapenholm (FP).

Till socialnämndens ordförande utsågs Britt-Marie Kuylenstierna (MP). Vice ordförande blev Niklas Hellgren (KD).

Ulf Carmesund (S) blir ordförande för utbildningsnämnden. Vice ordförande blir Kent Perciwall (KD).

Barn- och ungdomsnämnden får Leif Hansson (S) som ordförande och som vice ordförande Kerstin Kristensson (FP).

Lena Klevenås (MP) blir ny ordförande för kultur- och fritidsnämnden och Staffan Albinsson (C) vice ordförande.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är från och med årsskiftet Bo Olsson (S). Dess vice ordförande Thomas Pettersson (C).

Tekniska nämndens nya ordförande blir Tore Hult (S), och vice ordförande Thorsten Larsson (M).

Miljöskyddsnämndens nya ordförande heter Anna Hansson (MP). Vice ordförande blir Evalotta Pamp (M).

Ordförande för Överförmyndarnämnden blir Birgit Thorman (S). Vice ordförande Holger Andersson (FP).