Kommunens post

Så här gör du

Post som skickas till eller ifrån kommunen registreras i kommunens diarium. Här kan du söka information om den senaste veckans post (handlingar). Handlingar som registrerats med sekretess syns inte på den allmänna postlistan. Du kan också välja enbart dagens post. Är du intresserad av posten från någon av nämnderna, kan du välja den nämnden i listan:

AVRF = Alingsås och Vårgårda Räddningsjänstförbund
KS = Kommunstyrelsen
ABAR = AB Alingsås Rådhus
BUN = Barn- och ungdomsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SBN = Samhällsbyggnadsnämnden (ej bygglov)
SN = Socialnämnden
TN = Tekniska nämnden
UN = Utbildningsnämnd
VN = Valnämnden
VÄN = Vård- och äldreomsorgsnämnden
ÖFN = Överförmyndarnämnden

Miljöskyddsnämndens post registreras i ett eget diarium, som inte går att söka via denna webbapplikation.

Är du intresserad av att titta på någon handling kan du kontakta nämndens registrator, som nås via kommunens växel 0322-616000.

Du kan också kontakta registratorn via nämndens e-postadress:

raddningstjansten [at] alivar [dot] se
kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se
ABAR – nås via kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se
barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se
kultur [dot] fritid [at] alingsas [dot] se
miljo [at] alingsas [dot] se
samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
socialnamnden [at] alingsas [dot] se
tekniska [dot] namnden [at] alingsas [dot] se
utbildningsnamnden [at] alingsas [dot] se
valnamnden [at] alingsas [dot] se
vard [dot] aldreomsorg [at] alingsas [dot] se

överförmyndarnämnden nås via overformyndarnamnden [at] alingsas [dot] se

Vid eventuella tekniska problem med inloggning kontakta Robert Persson 0702-88 30 85. 

Tillhörande information