Personligt ombud

Vad är ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar för att du som har en psykisk funktionsnedsättning skall få ökad livskvalitet. Personligt ombud stödjer dig genom att tillsammans planera, genomföra och följa upp uppdrag som du har bestämt att du vill ha stöd med. Personligt ombud vill göra det möjligt för dig att återfå kontroll och makt över ditt eget liv samt att du får inflytande över ditt stöd och din rehabilitering.

För vem finns personligt ombud?

För dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning samt behov av stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Du kan tillhöra antingen Alingsås eller Lerums kommun.

Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna?

  • Att tillsammans med dig identifiera och formulera dina behov av stöd, service rehabilitering och sysselsättning.
  • Se till att du får stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
  • Att tillsammans med dig se till att olika insatser planeras, samordnas och genomförs.
  • Bistå dig i kontakterna med olika myndigheter.
  • Verka för att du skall ha tillgång till rehabilitering, sysselsättning och arbete.

Vad skiljer personligt ombud från andra verksamheter?

Du ger personligt ombud uppdrag och tillsammans kommer ni överens om mötesplats. Personligt ombud är anställda av kommunen men har en fristående ställning gentemot kommunens verksamhet liksom mot andra myndigheter. Personligt ombud beslutar inte om någon insats eller behandling och dokumenterar därför inte. Alla anteckningar som skrivs är helt öppna för dig att läsa, men inte för någon annan. De förstörs när uppdraget är slutfört. Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd som avslutas när uppdraget är utfört.

Kontakt

Marie Hedström

Telefon: 0302-52 19 51
0322-61 68 62
Mobil: 0768-95 02 95
E-post: marie [dot] hedstrom [at] alingsas [dot] se
marie [dot] hedstrom [at] lerum [dot] se

Patrik Stigsson

Telefon: 0322-61 68 61
Mobil: 0730-324 574
E-post: patrik [dot] stigsson [at] alingsas [dot] se

Postadress

Nygatan 18 B, 441 30 Alingsås

Besöksadress

Alingsås

Nygatan 18 B, Alingsås.
Ingången är till höger om Palladium. För att komma in ringer du på porttelefonen, Personligt ombud.

Lerum

Haegerströms väg 4A, Lerum.
I närheten av apoteket och vårdcentralen. Gå in på gården och in genom dörrensom är markerad med Vård & omsorg och Personligt ombud.

Gemensam hemsida för personligt ombud

Personligt ombud i Sverige

Karta

Javascript is required to view this map.