Alingsås barn och elever längtar efter dig!

Kom och jobba hos oss, du som är förskollärare, fritidspedagog eller lärare.

Personalplanering pågår just nu på förvaltningen och flera pedagogtjänster kommer att utannonseras framåt. Se våra tjänster nedan.

Vi vet redan nu att vi är i behov av ytterligare förskollärare, men också lärare inom olika ämnesområden, såsom SO, textil- och träslöjd, spanska, engelska, svenska, matte och NO inom åk 7-9. Även musik, idrott och klasslärare inom åk 1-6.

Vi uppmanar till att skicka in spontanansökningar, som kan hanteras tidigt i processen. Förutom utannonserade och kommande tjänster finns behov av vikarier i våra verksamheter.

Oavsett intresseområde, skicka in din ansökan till: johanna [dot] lygner [at] alingsas [dot] se (HR-konsult på Barn- och ungdomsförvaltningen)

Barn vill om de kan

Barn- och ungdomsförvaltningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska känna att de kan. Då kommer lusten att lära!

Vi möter barn och elever med nyfikenhet, tillit och respekt. Vi tror på relationens betydelse för lärandet och vet att om ditt barn ska lära på bästa sätt, då behöver det känna sig tryggt.

Lust att lära

Lust att lära är barn- och ungdomsförvaltningens vision. Tre ledord tydliggör intentionerna:

LÄRANDE - Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.

SAMSKAPANDE - Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha.

STYRKEBASERAD - Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro.

Film om lust att lära

Tillhörande information