Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Du som har ett rörelsehinder kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ansökningshandlingar finns att skriva ut som pdf, se längst ned på sidan.

Din ansökan skall bestå av följande handlingar:

  • Ansökan, ifylld och undertecknad
  • Läkarintyg som skall bifogas till ansökan 
  • Bilagan ”Information till intygsskrivande läkare” skall överlämnas till din läkare
  • Fotografi och namnteckning. På bilagan ”Fotografi och namnteckning” skall ett fotografi (passfoto) av dig själv fästas och din namnteckning skrivas i angiven ruta. På baksidan av fotot skall du anteckna ditt personnummer innan fotot fästs på bilagan.
    (Du kan också avvakta med att skicka in bilagan ”Fotografi och namnteckning” tills du vet att det blir ett positivt besked på din ansökan).

Ansökan och övriga handlingar sänds till:

Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
441 81 Alingsås

Kontakt

Du kan också beställa ansökningshandlingar per telefon., tel: 0322 - 61 60 00,
eller per e-post: samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se.

Tillhörande information