Pendelparkering i vårskrud

Parkeringsplatser i Alingsås

Totalt erbjuder Alingsås ca 2500 p-platser i stadsområdet.

Många väljer buss eller cykeln

I Alingsås stad finns det gott om bussturer och effektiva cykelvägar. Cykelvägarna är ofta dragna genom mysiga parker och naturområden. Och  i stadskärnan finns det även gott om cykelparkeringar. 

Om du tar bilen hittar du ca 2500 p-platser i stadsområdet

I Alingsås stadskärna hittar du cirka 800 kommunala och avgiftsfria parkeringsplatser och ytterligare cirka 1200 i stadsområdet. Estrad erbjuder dessutom 585 platser för 40 kr/dygn i centrum. Totalt runt 2500 p-platser.

De mest centrala parkeringsplatserna är tidsbegränsade. På så sätt får fler tillgång till de mest attraktiva platserna.

Hitta parkeringsplats

Parkeringsplatserna i Alingsås tätort är utmärkta på en parkeringskarta i pdf-format som finns att skriva ut i bifogad fil nedan.

Handikapparkering i Alingsås stadskärna

Under tillhörande information hittar du länken till tillgänglighetsdatabasen.

Parkeringszon i stadskärnan

Stadskärnan omfattas av en zon inom vilken det är förbjudet att parkera på andra platser än där det särskilt angivits att parkering är tillåten. Zonen begränsas av Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida, Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida.

När du parkerar på allmän gata i Alingsås kommun där det inte finns någon skyltsättning får du lämna bilen högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.

I många fall är parkeringen begränsad till kortare tid än 24 timmar, då anges detta på en tilläggstavla under P-märket.

De allra flesta parkeringsbestämmelser är reglerade genom en lokal trafikföreskrift som beslutas av tekniska nämnden.

Felparkeringsavgift

Vår parkeringsvakt övervakar och ser till att bilisterna parkerar rätt.

Parkerar du fel, för länge eller på otillåten plats så riskerar du att få betala en avgift för det. Det finns tre olika nivåer på felparkeringsavgifterna. Från och med 1 oktober 2017 gäller nya felparkeringsavgifter i hela kommunen enligt följande:

1000 kr gäller om du parkerar på handikapparkering utan tillstånd. (höjs från 600 kr)
600 kr För andra felparkeringar exempelvis om du parkerar nära en gatukorsning, mot färdriktningen eller där det är parkeringsförbud. (höjs från 500 kr)
400 kr, får du betala om du parkerat under längre tid än vad som är tillåtet. (höjs från 300 kr)

Om du vill bestrida en parkeringsavgift vänd dig till polisen.

Parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad och har svårt att gå längre sträckor, kan du ansöka om att få ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Om du inte har ett sådant tillstånd, är det bara tillåtet att stanna för av- eller påstigning på en anvisad plats för rörelsehindrad (handikapplats).

Tomgångskörning- slå av motorn om du ska stå stilla längre än en minut

En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Mycket tomgångskörning är förstås också farligt för miljön. Därför måste du slå av motorn om du ska stå stilla längre än en minut. Om det är möjligt bör du undvika tomgångskörning helt.

Tillhörande information