Målbild 1-3. Stationsnära, blandad bebyggelse, kommunikationer.
Målbild 1-3. Stationsnära, blandad bebyggelse, kommunikationer.

Ny översiktsplan för Alingsås kommun

Fram till den 5 april pågår utställning av ett förslag till ny översiktsplan. Vi vill veta vad du tycker! Kommuninvånare, företagare och organisation kan lämna synpunkter om den nya översiktsplanen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen visar på ett övergripande sätt var i kommunen vi ska bygga, hur kommunikationerna ska utvecklas och hur vi ska skydda och utveckla värdefulla mark- och vattenområden. Planen används som vägledning bland annat för beslut om detaljplaner och bygglov. Nu gällande översiktsplan är antagen år 1998.

Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process, där alla kommuninvånare, organisationer och företag i kommunen ska ges tillfälle att ta del av och komma med synpunkter.

Förslaget till översiktsplan var ute på samråd 21 oktober 2013 – 6 januari 2014. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter har ställts samman och kommenterats i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen är en bilaga till utställningshandlingen.

Utställning

Planförslaget har bearbetats och ställs ut under tiden 7 februari 2017 – 5 april 2017. Syftet är att allmänheten och andra berörda ska kunna se hur lämnade synpunkter har tagits tillvara och att ge ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Digitalt format

Översiktsplanen har omarbetats till ett digitalt format, där text kopplas till karta och relevanta kartlager, kan även läsas på surfplatta och i mobilen.

Tips! Vi rekommenderar att använda Googlecrome, Safari eller Firefox som webbläsare för att få optimal funktion.

Klicka här för att komma till den digitala översiktsplanen.

Instruktionsfilm

I denna instruktionsfilm vill vi visa hur du kan komma igång att använda den digitala översiktsplanen.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 5 april 2017. Det finns inga krav på undertecknande, du kan vara anonym om du vill. Du kan välja på följande sätt att lämna dina synpunkter:

- Via den digitala översiktsplanen
- Brev, Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås
- E-post, samhallsbyggnad [at] alingsas [dot] se
- Fax, 0322-63 88 68

Många sätt att se översiktsplanen

Samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, förslag till översiktsplan (text), samt kartlagren regler, rekommendationer och mark- och vattenanvändning finns även tillgängligt nedan i utskrivningsbart pdf-format.

Utställningsförslaget finns även på:
– Samhällsbyggnadskontoret, receptionen, Sveagatan 12
– Rådhusets reception, Stora torget
– Turistbyrån, Estrad Alingsås
– Alingsås bibliotek, Alingsås kulturhus, Södra Ringgatan 3
– Biblioteksfilialerna Sollebrunn och Ingared

Kontakt

Maria Sexton, översiktsplanerare, 0322-61 61 17, maria [dot] sexton [at] alingsas [dot] se
Helen Ashman, planarkitekt, 0322-61 62 64, helen [dot] ashman [at] alingsas [dot] se
Malin Haraldsson, planarkitekt, 0322-61 62 81, malin [dot] haraldsson [at] alingsas [dot] se

 

Tillhörande information