Kristina Avaheden, projektledare,
Kristina Avaheden, projektledare,

Motverka onödig ohälsa

Motverka onödig ohälsa var ett samverkansprojekt mellan Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen, 2011-2013. Projektet gav bland annat nya möjligheter för unga med funktionsnedsättning att vara med i fritidsaktiviteter.

En målsättning var att sprida information om hur viktigt det är att kunna vara delaktig oavsett funktionsförmåga, att det påverkar hälsan positivt. En annan målsättning var att öka tillgången av fritidsaktiviteter. Projektet byggde på folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa från 2008.

Projektet har gjort skillnad både genom att öka medvetenheten och genom att fler fritidsaktiviteter nu finns tillgängliga i Alingsås för unga med funktionsnedsättning. Bland annat har handbollsklubben och kulturskolan tack vare projektet numera aktiviteter för unga med funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet. Projektet var också uppstarten till föreningsmässan Kom loss, som har blivit ett årligt återkommande event i Alingsås, med fokus på tillgänglighet, hälsa och delaktighet för alla. Se www.alingsas.se/komloss

I slutrapporten (se pdf nedan) kan du både läsa mer om projektets resultat och ta del av den externa utvärderingen.

Ur förordet:

"Att inte kunna vara delaktig som alla andra och kanske bli ifrågasatt eller dåligt bemött påverkar hälsan. Det är faktiskt så mycket som tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland övriga befolkningen att uppleva ohälsa. Men det går att påverka hälsan i positiv riktning genom till exempel ökad fysisk aktivitet, större delaktighet och bättre bemötande.

Motverka onödig ohälsa, som har varit ett tvåårigt samverkansprojekt mellan Alingsås kommun och Västra Götalandsregionen, har arbetat för att förändra attityder och öka möjligheten för unga med funktionsnedsättning att ta del av fritidsaktiviteter. Hur blev resultatet? Hur upplevde de barn/föräldrar/lärare som deltog i aktiviteter initierade av projektet resultatet? Detta kan du ta del av i denna rapport som visar att projektet har gjort skillnad i positiv riktning. Rapporten innehåller både en beskrivning och en utvärdering av projektet."