2 Driftstörningar
sv Swedish

Psykiskt sjuk förälder

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel som barn att din förälder är sjuk. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få.

Texten uppdaterad 2021-11-04

När någon i familjen är psykiskt sjuk påverkar det hela familjen. Det kan vara svårt för dig när dina föräldrar gör saker som du själv och andra uppfattar som konstiga, till exempel ligger i sin säng hela dagen eller hör saker som andra inte kan höra. Eller att dina föräldrar inte gör saker som de brukar göra, till exempel väcker dig på morgonen, lagar mat eller duschar sig.

Det är vanligt att barn som har en psykisk sjuk förälder oroar sig för hur föräldern har det när man är i skolan och då kan det vara svårt att koncentrera sig på det man ska göra i skolan. Det kan också vara så att du inte kan göra saker som dina kamrater kan för att du inte vill lämna din förälder ensam hemma. Det är bra om du har någon vuxen på skolan som du känner förtroende för och som känner till hur du har det så att du kan få stöd när det känns svårt.

För dig som bor med en ensamstående förälder

Lever du som är barn eller ungdom med en ensamstående förälder kan det bli särskilt svårt för dig och du kan behöva extra stöd. Du kan till exempel ansöka om en kontaktfamilj eller en kontaktperson från socialtjänsten. Om din mamma eller pappa blir så sjuk att hon/han inte kan vara hemma kan du behöva bo någon annanstans ett tag. Går det inte att lösa på något annat sätt måste socialtjänsten se till att du får vara någonstans där du kan ha det bra.

Hit kan du vända dig

  • Kontakta någon i skolans elevhälsa eller någon annan vuxen på skolan som du har förtroende för.
  • Du som är 13-24 år kan ta kontakt med ungdomsmottagningen.
  • Ring till socialförvaltningens enhet barn och unga om du har frågor och för att få råd och stöd.  
  • Ring sjukvårdsupplysningen 1177 för att få råd.

Enhet Barn och unga 1

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Enhet Barn och unga 2

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Anna Tell

NULL

Enhetschef, Enhet barn och unga 1, Socialförvaltningen

Pia Claesson Fredin

NULL

Enhetschef, Enhet barn och unga 2, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen