1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tandvård

Du som bestående behöver omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till särskilt tandvårdsstöd.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Tandvårdsstöd innebär att du får tandvård för samma kostnad som övrig sjukvård och med samma rätt till frikort efter 1100 kronor i betalade patientavgifter. Har du ett intyg om nödvändig tandvård erbjuds du en kostnadsfri munhälsobedömning i ditt hem. Det är en enklare kontroll utförd av tandhygienist där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhörig eller vårdpersonal.

Vänd dig till en intygsutfärdare. Det kan exempelvis vara din biståndshandläggare, sjuksköterska eller LSS-handläggare. Om du inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka ansökan till Enhet tandvård i Västra Götaland. Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom, medicinering och funktionsnivå.

Biståndshandläggare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen