Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förstärkt hemgång

Hjälp till dig som kommer hem efter sjukhusvistelse.

Texten uppdaterad 2020-04-07

Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som i samband med vårdplanering, gör en bedömning om det är aktuellt med förstärkt hemgång.

Du kan få stöd och hjälp av teamet i vardagen och med viss rehabilitering för att öka tryggheten men som längst under fyra veckor.

Under denna period har du även hjälp från hemtjänst och hemsjukvård. I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska, rehabiliteringsassistent och undersköterska.

Hemgångsteam

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen