Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riksfärdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Texten uppdaterad 2021-10-19

Riksfärdtjänst till julhelgen

Många riksfärdtjänstresor utförs med tåg och flyg. Då många personer reser under jul brukar resorna ta snabbt slut. Ansök därför i god tid. Din ansökan bör komma in senast 15 november. Den 8 december är sista dagen att beställa riksfärdtjänstresa till julhelgen.

Rätt till riksfärdtjänst styrs genom ”Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionshinder, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt sätt.

Ska du ansöka om riksfärdtjänst? Testa gärna vår e-tjänst för detta.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen