Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riksfärdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer

Texten uppdaterad 2020-05-28

Rätt till riksfärdtjänst styrs genom ”Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionshinder, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt sätt.

Interna genvägar

FärdtjänstLedsagare

Katarina Lövgren

NULL

Färdtjänsthandläggare, Myndighetsavdelningen

Ingela Gyllesten

NULL

Färdtjänsthandläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen