2 Driftstörningar
sv Swedish

Riksfärdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Texten uppdaterad 2022-06-13

Riksfärdtjänst är en ersättning för merkostnader för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt och regleras genom lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Resan ska göras inom Sverige, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan skall vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 

I första hand görs en bedömning om du klarar att genomföra resan med allmänna kommunikationer på egen hand alternativt med stöd av ledsagare. Om detta inte är möjligt kan resan beviljas med personbil eller specialfordon 

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen