2 Driftstörningar
sv Swedish

Riksfärdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Texten uppdaterad 2022-04-26

Rätt till riksfärdtjänst styrs genom ”Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735). Riksfärdtjänst kan du söka som, till följd av funktionshinder, inte kan genomföra resan med allmänna kommunikationer utan ledsagare eller måste resa på ett särskilt sätt.

Ska du ansöka om riksfärdtjänst? Testa gärna vår e-tjänst för detta.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen