2 Driftstörningar
sv Swedish

Ledsagare

För dig som till följd av funktionshinder har behov av ledsagare.

Texten uppdaterad 2022-03-30

Ledsagare kan beviljas vid färdtjänstresa när funktionshindret medför behov av hjälp under resans gång utöver den hjälp som chauffören/transportören kan ge. Ledsagare reser utan kostnad.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen