Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledsagare

För dig som till följd av funktionshinder har behov av ledsagare.

Texten uppdaterad 2020-05-28

Ledsagare kan beviljas vid färdtjänstresa när funktionshindret medför behov av hjälp under resans gång utöver den hjälp som chauffören/transportören kan ge. Ledsagare reser utan kostnad.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen