2 Driftstörningar
sv Swedish

Färdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Texten uppdaterad 2022-06-13

Rätt till färdtjänst styrs genom ”Lag om färdtjänst (SFS 1997:736)”. Färdtjänst är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som utförs med mindre fordon. För dig som på grund av din funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen

Yvonne Hjertonsson

NULL

Enhetschef Bistånd, bostadsanpassning & färdtjänst, Myndighetsavdelningen