Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Färdtjänst

För dig som till följd av funktionshinder inte kan åka med allmänna kommunikationer.

Texten uppdaterad 2022-01-10

Rätt till färdtjänst styrs genom ”Lag om färdtjänst (SFS 1997:736)”. Färdtjänst är en särskild anpassad del av kollektivtrafiken som utförs med mindre fordon. För dig som på grund av din funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller resa med den vanliga kollektivtrafiken.

Det generella färdtjänsttillståndet får också utnyttjas när du vistas i en annan kommun efter särskild ansökan. Ansökan ska ske senast två veckor innan beräknad resa.

Egenavgiften vid färdtjänstresa grundar sig på Västtrafik AB:s baspris jämte ett påslag om 50%. Färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå i och med att den erbjuder en transport från dörr till dörr och utifrån detta används en differentierad prissättning.

Ska du ansöka om färdtjänst? Testa gärna vår e-tjänst för detta.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Myndighetsavdelningen