Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Personligt ombud

Texten uppdaterad 2020-04-24

Vad är ett personligt ombud?

Personligt ombud arbetar för att du som har en psykisk funktionsnedsättning skall få ökad livskvalitet. Personligt ombud stödjer dig genom att tillsammans planera, genomföra och följa upp uppdrag som du har bestämt att du vill ha stöd med.

Personligt ombud vill göra det möjligt för dig att återfå kontroll och makt över ditt eget liv samt att du får inflytande över ditt stöd och din rehabilitering.

För vem finns personligt ombud?

För dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning samt behov av stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Du kan tillhöra antingen Alingsås eller Lerums kommun.

Vilka är de huvudsakliga arbetsuppgifterna?

  • Att tillsammans med dig identifiera och formulera dina behov av stöd, service rehabilitering och sysselsättning.
  • Se till att du får stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
  • Att tillsammans med dig se till att olika insatser planeras, samordnas och genomförs
  • Bistå dig i kontakterna med olika myndigheter.
  • Verka för att du skall ha tillgång till rehabilitering, sysselsättning och arbete.

Vad skiljer personligt ombud från andra verksamheter?

Du ger personligt ombud uppdrag och tillsammans kommer ni överens om mötesplats. Personligt ombud är anställda av kommunen men har en fristående ställning gentemot kommunens verksamhet liksom mot andra myndigheter.

Personligt ombud beslutar inte om någon insats eller behandling och dokumenterar därför inte. Alla anteckningar som skrivs är helt öppna för dig att läsa, men inte för någon annan. De förstörs när uppdraget är slutfört. Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd som avslutas när uppdraget är utfört.

Besöksadress

Alingsås

Nygatan 18 B, Alingsås.
Ingången är till höger om Palladium. För att komma in ringer du på porttelefonen, Personligt ombud.

Lerum

Haegerströms väg 4 A, Lerum.
I närheten av apoteket och vårdcentralen. Gå in på gården och in genom dörren som är markerad med Vård & omsorg och Personligt ombud.

Patrik Stigsson

NULL

Personligt ombud

Marie Hedström

NULL

Personligt ombud