Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boendestöd – pedagogiskt stöd i vardagen

Texten uppdaterad 2020-10-15

Vad är boendestöd?

Boendestöd är en frivillig insats som syftar till att stötta dig att, på lång eller kort sikt, självständigt kunna hantera din vardag.

Boendestödet finns där som ett stöd i planering och genomförandet av insatserna. Stödet ges rehabiliterande, motiverande och pedagogiskt. Ni utgår i regel från ditt hem, men du kan också få stöd utanför hemmet.

Boendestödet förutsätter att du är aktiv och medverkar i förändringsarbetet. Målet är alltid att öka din självständighet.

Syftet med boendestödet kan vara

  • stöd i att skapa struktur i vardagen
  • stöd i att komma igång med exempelvis städ, tvätt och matlagning
  • stöd för att komma till aktiviteter, sysselsättning, arbete och utbildning
  • stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk
  • stöd i att bryta social isolering och skapa förutsättningar till delaktighet i samhällslivet

Vem kan få boendestöd?

  • du som är mellan 18 och 65 år.
  • du som bor i ordinärt boende
  • du som har en psykiatrisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Detta ingår inte i boendestöd

Boendestödet arbetar inte med medicinsk delegering. Hjälp och stöd med egenvård och mediciner är en del av hälso- och sjukvårdsinsatserna som ges genom hemtjänst och hemsjukvård.

Bestående hjälpinsatser som måste utföras av annan person än du ingår inte. Behöver du hjälp med att städa, handla eller annat praktiskt, så är det troligen hemtjänst du behöver.

Så här söker du stöd

Kontakta vuxenenheten på socialförvaltningen. Socialsekreteraren utreder och beslutar om ditt behov av stöd.

Om du inte beviljas boendestöd kan du överklaga. Mer information om att överklaga får du med beslutet.

Tanja Jääskeläinen

NULL

Enhetschef, Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen