Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Texten uppdaterad 2020-12-08

Bostad med särskild service

Hjälp till dig som inte klarar av att bo i egen bostad och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd dygnet runt.

Rubingatans gruppbostad

Enhetschef Bengt Lassen

Servicebostad

Sjömansvägen

Enhetschef Tanja Jääskeläinen

Bengt Lassen

NULL

Enhetschef, Enhet boende, Socialförvaltningen

Tanja Jääskeläinen

NULL

Enhetschef, Enhet vuxenstöd, Socialförvaltningen