Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Boende

Texten uppdaterad 2020-06-03

Bostad med särskild service

Hjälp till dig som inte klarar av att bo i egen bostad och har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad. En bostad med särskild service är en egen lägenhet med hyreskontrakt och med tillgång till personalstöd dygnet runt.

Erskavägens gruppbostad

Enhetschef Lene Lund

Kungsängen 1

Enhetschef Lene Lund

Servicebostad

Sjömansvägen

Enhetschef Tanja Jääskeläinen

Boende socialpsykiatri

NULL

Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Lene Lund

NULL

Enhetschef, Boende och socialpsykiatri, Socialförvaltningen

Tanja Jääskeläinen

NULL

Enhetschef, Boende och socialpsykiatri, Socialförvaltningen