Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialmedicinsk mottagning

Texten uppdaterad 2021-09-20

Socialmedicinsk mottagning är till för dig som

 • är över 18 år
 • är beroende av alkohol, narkotika eller beroendeframkallande läkemedel i kombination med psykisk ohälsa
 • har behov av både kommunens och hälso- och sjukvårdens resurser
 • är folkbokförd i Alingsås kommun

På mottagningen arbetar sjuksköterska och socionom i ett team. Vi kommer hjälpa dig med att samordna den hjälp du behöver från kommun och sjukvård.  

Målet är att du ska få den hjälp du behöver. Exempel på hjälp du kan få:

 • kartlägga dina behov av insatser från kommun och landsting
 • ha stödsamtal/motiverande samtal
 • screening psykisk hälsa/missbruk/beroende
 • medicinuppföljning, till exempel nedtrappningsschema
 • medicinutlämning
 • provtagning
 • hjälpa dig att komma i kontakt med rätt vårdgivare
 • genomför SIP (samordnad individuell planering) vid behov


Endast tidsbokning

Måndagar, kl 13.00-14.00
Tisdagar, kl 08.30-09.30

Telefonnummer: 0322-61 72 04

Vi finns på Nygatan 11

Mottagningen kan även nås via mail på adress:

socialmedicinskmottagning@alingsas.se

Socialmedicinsk mottagning

NULL

Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen

Susanne Kurkela

NULL

Enhetschef, Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen