1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Return öppenvård

Har du problem med alkohol, droger eller spel om pengar kan du ha rätt till stöd från socialtjänsten. För att få behandling genom Return ansöker du hos vuxenenheten på socialförvaltningen. För dig som är anhörig erbjuds stöd i grupp en gång per termin.

Texten uppdaterad 2021-09-17

Ungdom som blickar ut genom ett förnster.

Return erbjuder

  • Behandling för spel, alkohol- och drogproblem
  • Återfallsprevention
  • Anhörigprogram i grupp

Behandling för spel, alkohol- och drogproblem

Efter beslut om insats från socialsekreterare på vuxenheten gör vi en kartläggning där vi kommer fram till vilken form av behandling som passar dina behov bäst. Våra behandlingsmetoder utgår från Socialstyrelsens riktlinjer.

Återfallsprevention

En form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som syftar till att förebygga återfall i missbruk. 

Anhörigprogram

För dig som är anhörig och har en person i din närhet som är beroende av spel, alkohol eller droger finns möjlighet att få stöd genom anhörigprogrammet CRAFT (Community Reinforcement And Family Training). Det är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa anhöriga att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och välbefinnande hos den närstående (oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte). Stödet ges i grupp.

Kontakt för rådgivning

Telefon: 0322 - 61 62 75
Mejl: return@alingsas.se

Besöksadress: Nygatan 11

Enhet beroendestöd

NULL

Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Susanne Kurkela

NULL

Enhetschef, Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen