Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beroende

Har du problem med spel, missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det? Ta kontakt med vuxenenheten.

Texten uppdaterad 2020-08-18

Råd och stöd till vuxna personer

I Alingsås kommun finns stöd och hjälp som du kan vända dig till direkt utan att först träffa en socialsekreterare – se information om Return öppenvård och Vuxenfältarna.

Om du vill ha hjälp med annan behandling för att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med vuxenheten på socialförvaltningen. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, men du kan få betala en egenavgift på behandlingshem eller för hemtjänst.

Akut avgiftning – medicinsk behandling

Hälso- och sjukvården ansvarar för akut avgiftning och medicinsk behandling.

Brukarorganisationer

Det finns flera organisationer som verkar för personer som har beroende- och missbruksproblematik och för deras anhöriga.

Dricker du för mycket?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor? Testa din alkoholprofil eller kontakta någon av självhjälpsgrupperna per telefon eller via internet.

Vuxenenheten

NULL

Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Vuxenenheten, Socialförvaltningen
Direkt61 67 14

Susanne Kurkela

NULL

Enhetschef, Beroendestödsenheten, Socialförvaltningen