Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beroende

Har du problem med spel, missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det? Ta kontakt med Enhet vuxna via kommunens växel.

Texten uppdaterad 2021-07-22

Råd och stöd till vuxna personer

I Alingsås kommun finns stöd och hjälp som du kan vända dig till direkt utan att först träffa en socialsekreterare – se information om Return öppenvård och Vuxenfältarna.

Om du vill ha hjälp med annan behandling för att komma ifrån ditt missbruk kan du ta kontakt med Enhet vuxna vid socialförvaltningen. Där kan du lämna en ansökan om stöd. Då får du kontakt med en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av behandlings- och stödinsatser och bedömer vilken hjälp du kan få. Exempel på hjälpinsatser som kräver ansökan är: kontaktperson, extern öppenvårdsbehandling och behandlingshem. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria, men du kan få betala en egenavgift vid placering på behandlingshem.

Akut avgiftning – medicinsk behandling

Hälso- och sjukvården ansvarar för akut avgiftning och medicinsk behandling.

Brukarorganisationer

Det finns flera organisationer som verkar för personer som har beroende- och missbruksproblematik och för deras anhöriga.

Dricker du för mycket?

Har du börjat fundera över dina alkoholvanor? Testa din alkoholprofil eller kontakta någon av självhjälpsgrupperna per telefon eller via internet.

Enhet vuxna

NULL

Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen

Jenny Ek

NULL

Enhetschef, Enhet unga vuxna och socialpsykiatri, Socialförvaltningen

Susanne Kurkela

NULL

Enhetschef, Enhet beroendestöd, Socialförvaltningen