Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostad att hyra ut

Kommunen söker dig som har en bostad att hyra ut till nyanlända. Kommunen har ett ansvar att hjälpa nyanlända att bygga upp en trygg tillvaro i sin nya hemort, att ha en bostad är en viktig förutsättning. Kan du hjälpa till?

Texten uppdaterad 2020-06-26

Nycklar till nytt boende.

Förmedling av bostäder till nyanlända

Såväl vuxna som barn behöver ett varaktigt boende för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv. Kommunen har ett ansvar att hjälpa nyanlända med boende. Kommunen äger inga egna bostäder, utan söker dig som privatperson och företag som vill hyra ut en bostad till nyanlända. Det kan vara en lägenhet, ett hus eller del av en fastighet. Gör en intresseanmälan med den bostad du vill och kan hyra ut i vår e-tjäsnt.

Kommunen hjälper till att förmedla bostaden men det är individen/familjen som ska bo där som du skriver kontrakt med. Samma principer som för all typ av bostadsuthyrning gäller. Bostaden ska ha en marknadsmässig hyra och den som hyr ska ha ett eget hyreskontrakt. Kommunen har tagit fram en mall för hyreskontrakt som ni kan använda er utav.

Vem behöver boende

De personer kommunen söker bostad för har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och har anvisats till Alingsås kommun via Migrationsverket eller kommit till Sverige som kvotflykting.

Fastighetsägarna

Är du medlem i Fastighetsägarna har vi ett samarbetsavtal där kommun kan gå in och vara den som står på förstahandskontraktet. Kontakta Integrationsavdelningen för ytterligare information hur det fungerar.

Frågor och svar

  • Samma regler och garantier som för all privatuthyrning gäller. Kontraktet är mellan hyresvärden och den nyanlända personen. En nyanländ person har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning.

  • På grund av språksvårigheter kan det behövas tydligare information samt introduktion i boendet.

  • Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut din bostad till. Integrationsavdelningen i kommunen tar emot din intresseanmälan och matchar sedan ett förslag med lämplig person/familj. Vi hjälper också till att ordna ett första möte er emellan.

  • Om kontraktet tillåter bor många kvar i det boende de har, men det beror på utbudet av bostäder och individens egen vilja. Oftast beror önskad flytt på förändrad arbetssituation.

  • Genom vår e-tjänst kan du göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om den bostad du vill hyra ut. Därefter kontaktar vi dig vidare.

  • Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

  • Nyanlända personer behöver ett så varaktigt boende som möjligt för att underlätta sin etablering i samhälle, skola och arbetsliv. Därför prioriteras bostäder med längre hyreskontrakt samt utan tidsbegränsning.

  • Ja, det som avtalas i hyreskontraktet gäller.

  • Nej, vi förmedlar bara bostaden. Det är samma regler som vid all typ av privatuthyrning som gäller.

  • Nej, den nyanlände hyresgästen skall behandlas som vilken annan hyresgäst. Hyran ska dock inte vara oskälig. Se Hyresnämndens (länk) och Regeringens(länk)webbsidor förinformation kring hyror.

Lina Kron

NULL

Boendeadministratör, Integration och Arbetsmarknad