Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemlöshet

Texten uppdaterad 2021-03-22

Kommunens arbete för att motverka och bekämpa hemlöshet består av två delar, bostadspolitiskt och socialpolitiskt. Dels det kommunala ansvaret att planera bostadsförsörjning för alla kommunens invånare och dels socialtjänstens ansvar att ge enskilda individer olika former av stöd och insatser för att förebygga hemlöshet.

Socialförvaltningen ansvarar för att i ett akut läge erbjuda invånare tillfälligt tak över huvudet. Det kan vara i form av ekonomiskt bistånd för att kunna betala för en plats på ett vandrarhem eller liknande eller att tillfälligt placeras i en jourlägenhet. De hemlösa som inte kan ordna ett eget boende kan vända sig till socialförvaltningen för att få råd och stöd i hur man söker bostad och personer med särskilda behov kan få bistånd i form av olika typer av boendelösningar. Om man på grund av betalningsanmärkningar och skulder har svårt att få en bostad kan man kontakta budget- och skuldrådgivaren på socialförvaltningen.

Socialförvaltningen har ett nära samarbete med det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem för att motverka hemlöshet genom ett avtal där socialförvaltningen erhåller ett antal sociala förturer till lägenheter åt de grupper socialtjänsten har ett särskilt ansvar för.

Socialförvaltningen erbjuder också möjlighet till hyresgaranti, en form av borgensåtagande för en begränsad tid, när man av en hyresvärd fått eller har möjlighet att få en lägenhet men på grund av betalningsanmärkning, skulder eller osäker inkomst inte får teckna ett hyresavtal.

Socialförvaltningen arbetar vräkningsförebyggande där vi skickar ut brev med information hur man kan kontakta oss för att få hjälp och stöd, men gör även uppsökande besök till hushåll som riskerar vräkning på grund av störning och bristande hyresbetalning. Socialförvaltningen erbjuder olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, samtal eller boendestöd för att undvika vräkningar.

När socialkontoret är stängt kan man i ett akut läge vända sig till Socialjouren.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen

Jessica Svanström

NULL

Avdelningschef Vuxna, Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen