Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Du som har god man eller förvaltare

Texten uppdaterad 2021-01-04

När du har fått en god man/förvaltare så är det viktigt att få ett gott samarbete. För att det skall fungera behöver du överlåta till ställföreträdaren att betala dina räkningar, ta kontakt med myndigheter och se till att du har det bra. Det är dock viktigt att ställföreträdaren informera dig om vad som händer och vad ställföreträdaren gör för dig. I regel bör din gode man/förvaltare besöka dig en gång i månaden.

Klagomål

Är du missnöjd med din gode man/förvaltare kan du skicka in ett klagomål till överförmyndaren. Det måste vara skriftligt för att din gode man/förvaltare skall kunna bemöta kritiken. Därefter utreder vi ärendet. När det är klart kontaktar vi dig.

God man/förvaltare behövs inte längre

Om du anser att du inte längre behöver god man/förvaltare kan du själv eller tillsammans med din god man/förvaltare skriva till tingsrätten och ansöka om att det bör upphöra.

Byte av god man/förvaltare

Om du vill byta god man/förvaltare så ansöker du om det hos överförmyndarenheten. Det kan ibland också behövas ett byte om din god man/förvaltare inte längre har möjlighet att vara det.

Ta del av handlingar

Du och dina närmaste anhöriga har rätt att se vad som finns i din akt. För att göra det lämnar du/ni in en ansökan. Ansökan behövs för att vi skall kunna göra en sekretessprövning innan handlingar lämnas ut.

Besökstider/telefontider Överförmyndarenheten

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Endast förbokade besök pga. covid-19.

Besöksadress
Stora torget 1
441 30 Alingsås

Överförmyndarenheten

NULL

Handläggare, Överförmyndarenheten