Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledsagning

För dig som behöver stöd vid aktiviteter utanför hemmet.

Texten uppdaterad 2021-02-09

Ledsagning är en insats för enklare aktiviteter utanför hemmet. Syftet är att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagning kan till exempel beviljas för att du ska kunna besöka vänner, gå på bio, delta i fritidsaktiviteter eller bara promenera.

Socialsekreterare Barn/Unga LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Socialsekreterare Vuxna LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Linnéa Kihlgren

NULL

Enhetschef LSS, Myndighetsavdelningen

Sara Falk

NULL

Metodhandledare LSS, Myndighetsavdelningen