1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Korttidstillsyn

För skolungdomar med funktionshinder som behöver hjälp medan föräldrarna arbetar.

Texten uppdaterad 2021-02-09

Du som är förälder till ett barn över 12 år med stora funktionsnedsättningar kan få hjälp med att se efter ditt barn under tiden du arbetar; exempelvis före och efter skoltid och under lov.

Socialsekreterare Barn/Unga LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Linnéa Kihlgren

NULL

Enhetschef LSS, Myndighetsavdelningen

Sara Falk

NULL

Metodhandledare LSS, Myndighetsavdelningen