Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn och unga

För dig som har ett barn eller ungdom men funktionsnedsättning och ibland kan behöva vila eller få tid till annat.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Föräldrar med ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland, eller få tid med övriga barn i familjen. Det kan också vara så att barnet behöver få möjligheter till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Då kan det behövas en stödfamilj. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt egna hem. I enlighet med LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med funktionsnedsättningar eller företrädare för denna, vårdnadshavare, god man eller förvaltare, ansöka om insatsen.

Kontaktsekreterare

NULL

Socialsekreterare, Myndighetsavdelningen