Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Intresseanmälan

För dig som vill bli kontaktperson eller stödfamilj till personer med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2020-08-27

Föräldrar med ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland, eller få tid med övriga barn i familjen. Det kan också vara så att barnet behöver få möjligheter till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Då kan det behövas en stödfamilj. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt egna hem. I enlighet med LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med funktionsnedsättningar eller företrädare för denna, vårdnadshavare, god man eller förvaltare, ansöka om insatsen.

Är du/ni intresserade av att bli kontaktperson eller stödfamilj?

Skriv några rader om dig/er själv och berätta varför du/ni vill bli kontaktperson eller stödfamilj. Skicka sedan detta till vår kontaktsekreterare så kontaktar hon dig/er.

Skicka till: Vård- och omsorgsförvaltningen, Sidenvägen 7 G, 441 55 Alingsås eller maila: vard.omsorg@alingsas.se eller ring: 0322-61 67 57

 • Vill du bli kontaktperson måste du ha fyllt 18 år. Det görs en utredning runt dina personliga förhållanden samt en registerkontroll i social- och kronofogdsregister samt polisens misstanke- och belastningsregister. Du får också uppge två referenser.

  Efter godkännande bedömer vi tillsammans med ungdomen och i regel också barnets vårdnadshavare om du passar för uppdraget.

  Ersättning sker efter Sveriges Kommuner och landstings rekommendationer.

   

 • Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:

  • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Ha en trygg och stabil livssituation.
  • Vilja göra en insats över en längre tid.

  Stödfamiljen bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges med ett stort engagemang och intresse för andra människor. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

  Stödfamiljen erhåller ett dygnsarvode och omkostnadsersättning som betalas ut i förhållande till vistelsen i stödfamiljen. Beloppet på arvodet varierar i förhållande till uppdragets omfattning och komplexitet. Omkostnadsersättning avser stödfamiljens utgifter exempelvis kost och diverse förbrukningsartiklar. Personen med funktionsnedsättning betar sina egna utgifter vid aktiviteter.

  Föräldrarna skjutsar i regel sitt barn till stödfamiljen, i annat fall utgår en milersättning till stödfamiljen. Milersättningen kan också betalas vid andra speciella tillfällen

 • Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person och familj som de är eller har varit stöd för.

  • Ge barnets föräldrar avlastning, ett utrymme för avkoppling samt tid för övriga syskon.
  • Att tillgodose barnets behov av miljöombyte och rekreation samt stimulera barnets personliga utveckling.
  • Att vara ett stöd för föräldern/föräldrarna.
  • Att vara med och utveckla förhållande mellan förälder och barn, med fokus på barnets självständighet.
  • Att bygga upp en relation som varar under en längre tid.

  Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen vid exempelvis ett tillfälle per månad.

  • Att innehållet i uppdraget är tydligt.
  • Vägledning, handledning, stöd och hjälp.
  • Ekonomisk ersättning.
  • Temakvällar.
  • Träffar vid behov.
  • Hjälp att få ett bra sätt att starta och avsluta uppdraget.
  • Rekrytering

  Barnet som vistas hos stödfamiljen får ett visst försäkringsskydd. Kommunen har en ansvarsförsäkring som kompletterar stödfamiljens egna försäkring om skada inträffar i samband med uppdraget.

Kontaktsekreterare

NULL

Socialsekreterare, Myndighetsavdelningen